Powietrze dobrej jakości

dla dobrego zdrowia i samopoczucia człowieka

skontaktuj się z nami
klim-technik

Dlaczego montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach jest ważny?

W życiu codziennym człowieka, zarówno w przestrzeni otwartej jak i w zamkniętych pomieszczeniach, dla dobrego zdrowia i samopoczucia człowieka najważniejsze jest powietrze dobrej jakości. W miastach i ośrodkach przemysłowych zachodzi możliwość zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego przez wyziewy z zakładów przemysłowych, spaliny, kurz, dymy itp.

Dlatego też oferujemy Państwu kompleksowe usługi wentylacji:

wykonanie projektu instalacji

dobór urządzeń wentylacyjnych

montaż wentylacji mechanicznej

pomiary wentylacji i serwis urządzeń wentylacyjnych

Jakie zadania spełnia wentylacja?

Zadaniem wentylacji jest wytworzenie i zachowanie w pomieszczeniu lub zespole pomieszczeń, gdzie przebywają ludzie, odpowiedniego stanu powietrza. Musi ono spełniać odpowiednie wymogi higieniczne, technologiczne, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich parametrów, takich jak wymiana powietrza i ewentualnie jego np. podgrzanie i oczyszczenie.

Stan powietrza w pomieszczeniu ulega zmianie w wyniku przebywania w nim ludzi jak również odbywania się i zachodzenia różnych procesów technologicznych. Te ostatnie mogą być związane z wieloma efektami, powodującymi np. nadmierne wydzielanie ciepła, wilgoci oraz często szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń.

Obce substancje zawarte w powietrzu (gazy, dymy, pary, cząstki cieczy, pyły) nie mogą przekraczać wartości szkodliwych dla zdrowia. Stosując odpowiednio częstą wymianę powietrza (wentylację), często możliwe jest osiągnięcie w określonym pomieszczeniu warunków, które spełniają wymogi higieniczne czy technologiczne.

Kogo obsługujemy?